Opublikowano: 2019-08-18

Artur Machura, www.analyst.business.site

Artykuł pt. Inżyniera wymagań czy możliwości? Abstrakt: Przedsiębiorstwa coraz bardziej zależą od rozwiązań informatycznych. Inżynieria wymagań, stanowi pewien klucz do ich efektywnego zastosowania. Implikuje to zarówno precyzyjniejsze wykorzystanie inżynierii wymagań przez stronę zamawiającego. Jak i skuteczną realizację projektu przez wykonawcę w oparciu o te wymagania. W kręgu tych rozważań, istotne są jednak dane rynkowe i raporty. Tylko 16,2% projektów kończy
się pełnym sukcesem, 52,7% zalicza się do częściowej porażki, natomiast 31,1% zalicza
całkowitą klęskę [21]. Doszukuje się przyczyny tego stanu rzeczy, właśnie w trudnościach rzeczywistego zastosowania inżynierii oprogramowania i wymagań. Treść: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2016/T2/t2_0812.pdf

Słowa kluczowe: analityk, przedsiębiorstwo, firma, rozwój, strategia, biznes, wymagania
Kontakt z nami
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.